loading loading loading loading loading
loading loading Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 "Investeste în oameni!"
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea structurilor economiei sociale – prin implementarea in parteneriat a unui mecanism pentru infiintarea si dezvoltarea a 5 intreprinderi sociale in Regiunea SV Oltenia, în scopul integrării/ reintegrarii pe piața muncii in cadrul structurile economiei sociale a unui numar de 19 persoane apartinand a grupurilor vulnerabile, precum si cresterea oportunitatilor de integrare si reintegrare pe piata muncii in general pentru alte 177 persoane apartinand grupului tinta format din 196 persoane.Proiectul asigura asistenta si resurse materiale pentru crearea si functionarea a 5 intreprinderi sociale (SES), din care 3 in mediul urban si 2 in rural. Pachetul complex de sprijin adresat grupurilor vulnerabile din Regiunea SV Oltenia cuprinde:
a) informare si consiliere profesionala pentru 98 de persoane apartinand grupului tinta;
b) formare profesionala in domenii specifice activitatilor derulate in cadrul SES care vor fi infiintate in cadrul proiectului pentru 98 de persoane apartinand grupului tinta;
c) asistenta pentru infiintarea si functionarea a 5 intreprinderi sociale.
Ca urmare a infiintarii si dezvoltarii a 5 intreprinderi sociale, proiectul contribuie, pe termen lung la dezvoltarea comunitatilor locale din regiune.
Efectele pozitive pe termen lung sunt cu atat mai importante cu cat vizeaza si comunitatile locale rurale, zone in care antreprenoriatul si incluziunea sociala sunt cvasinecunoscute, iar implementarea, in proiect, a unor modele sustenabile de afaceri economice – SES, va contribui pe termen lung la promovarea schimbarilor de mentalitate si combaterea stereotipurilor privind grupurile vulnerabile in societate si in piata muncii.
Ca urmare a implicarii grupurilor vulnerabile din comunitatile locale vizate de proiect in conducerea si in realizarea obiectului de activitate sau activitatii economice a SES, proiectul contribuie la promovarea cetateniei active si a incluziunii sociale.
Alte beneficii pe termen lung constau in:
1) imbunatatirea sanselor de ocupare pentru 98 de persoane apartinand categoriilor vulnerabile prin furnizarea de informare si consiliere profesionala personalizata in vederea integrarii/reintegrarii in piata muncii/economia formala;
2) cresterea competitivitatii si productivitatii capitalului uman din regiunile vizate de proiect, ca urmare a imbunatatirii competentelor a 98 de persoane din grupuri vulnerabile participante la programele formare oferite;
3) imbunatatirea calitatii locurilor de munca, inclusiv cresterea ocuparii in regiune, date fiind:
   a) furnizarea de programe de formare pentru ocupatii necesare pentru desfasurarea activitatilor economice ale intreprinderilor sociale, pentru 98 de persoane;
   b)ocuparea a 25 de persoane (19 vulnerabili si 6 manageri) in perioada de implementare a proiecutului, prin incadrarea lor in SES care vor fi infiintate;
   c) tipul programelor (initiere si calificare nivel I)– adaptat specificului grupurilor tinta vizate de proiect (categorii vulnerabile, cu nivel de pregatire redus) si specificului SES infiintate;
   d) grupurile tinta vizate de proiect – grupuri vulnerabile – prin pachetul de sprijin oferit acestora este promovata cresterea ratei de ocupare si a calitatii locurilor de munca;
4) cresterea gradului de incluziune sociala prin crearea a 5 intreprinderi sociale si angajarea persoanelor din categoriilor vulnerabile formate in proiect in cadrul acestor structuri;
5) promovarea cetateniei active prin implicarea directa a persoanelor din grupuri vulnerabile in initierea si desfasurarea de activitati economice (intreprinderi sociale) in comunitatile din care fac parte.
Pe termen lung, prin crearea a 5 intreprinderi sociale sustenabile, proiectul contribuie la promovarea economiei sociale, cresterea calificarilor și a ratei de ocupare a persoanelor din categorii vulnerabile la nivelul regiunilor vizate de proiect.